1 Απρ 2008

ἈΝΔΡΟ΄ + ΦΑΡΦΟΥΛΑΣ

Κάπου κοντά στὸ Πάσχα (λίγο πρὶν ἤ λίγο μετὰ) θὰ ἐπανακυκλοφορήσει "ὁ Φαρφουλᾶς". Σ'αὐτόν θὰ ἔχω κὶ ἐγῶ μία σελίδα, νὰ γράφω αὐτὰ ποὺ μοῦ ἔρχονται. Θὰ ἐπανακυκλοφορήσουν ἐπίσης καὶ τὰ νέα τῆς ἀεραλάνδης καὶ τά δυὸ ἀπὸ τἰς ἐκδόσεις "Φαρφουλᾶς".