19 Φεβ 2009

50 ΑΚΟΜΑ

Αὐτὸ εἶναι τὸ μνημεῖο μου. Στὴ βάση τοῦ θὰ βρεῖτε τὴν ἱερὰν τέφραν…

       Ἄντε βρὲ !  Σὲ 50 χρόνια θὰ τὸ χαίρεστε ὅλοι, καὶ θὰ ἔρχονται οἱ τουρίστες καὶ θὰ φωτογραφίζονται, καὶ θὰ μείνει στὸν αἰώνα τὸν ἅπαντα, καὶ θὰ μιλᾶνε γιὰ μένα μετὰ ἀπὸ 1000 χρόνια… !