24 Οκτ 2010

Ὅταν ἡ πολιτικὴ ἀντιγράφει τὴν τέχνη...

...συνήθως τὸ κάνει μὲ ἄσχημο τρόπο (τὴν χοντροκοπιᾶ τοῦ ἀπαίδευτου), καὶ γιὰ ἐντυπωσιασμὸ καὶ μόνον. Παρακολουθήσαμε σήμερα τὸν θλιβερὸ δήμαρχο, νὰ κατεδαφίζει ἀνατινάζοντας, ἕνα παλιὸ κτήριο στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ κάνει χῶρο, γιὰ μιᾶ νέα πλατεῖα, καὶ ὅπως εἶπε θὰ ἀκολουθήσουν κὶ ἄλλες ἀνατινάξεις.
Αὐτὸ ποὺ δὲν εἶπε, εἶναι ὅτι ἔκλεψε μιᾶ ἱδέα τοῦ Ἀνδρό (δικὴ μοὺ δηλ), ποὺ χρόνια πρὶν εἶχε παρουσιαστεῖ στὸν Ὁρίζοντα Γεγονότων, στὰ πλαίσια τῆς ἔκθεσης "Σχέδιο Πόλης 1" 23/3 -1/4 07. Ἐπρόκειτο γιὰ μιᾶ ἡλεκτρονικό-μηχανικὴ ἐγκατάσταση, στὴν ὁποῖα, σὲ ἕναν τεράστιο χάρτη, ἐπέλεγες ποιὸ κομμάτι τῆς πόλης ἤθελες νὰ ἀδειάσεις καὶ σοὺ τὸ κατεδάφιζε, αὐξάνοντας ἔτσι τὸν χῶρο στὴν πόλη...
Δὲν εἶχα βέβαια τὴν ἀπαίτηση, νὰ μὲ εἰδοποιήσει ὁ δήμαρχος, γιὰ νὰ τοῦ μετατρέψω τὸ γεγονὸς σὲ ἔργο τέχνης, ἀφοὺ δὲν τὸν θεωρῶ ἰκανὸ νὰ σκεφτεῖ καλλιτεχνικᾶ, θὰ μποροῦσε ὡστόσο νὰ κάνει μιᾶ ἀπλὴ ἀναφορᾶ στὸ ἔργο ἀπ' τὸ ὁποῖο ἐμπνεύστηκε (ἔκλεψε λέγεται κανονικᾶ). Ἄς εἶναι! Τουλάχιστον ἀπεδείχθη, ὅτι ὁ δῆμος δὲν μᾶς ἔχει χεσμένους ὅπως νομίζαμε, ἀλλὰ μᾶς παρακολουθεῖ κανονικᾶ...
Στὴν φωτὸ φαίνεται μέρος τοῦ χάρτη, καὶ τῆς ὀθόνης τοῦ ὑπολογιστὴ ὅπου προβάλλονταν τὰ ἀποτελέσματα. Στὴν ἄκρη τοῦ χάρτη μέρος τῶν ὁδηγιῶν χρήσης.