30 Δεκ 2008

ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ...

…εἶναι καταδικασμένος νὰ τὴν ἐπαναλάβει. Καὶ δὲν τὸ λέω, ἐπειδὴ χρόνια τώρα λέγαμε γιὰ τὸ /09 ἀλλὰ κανεὶς δὲν ἤθελε νὰ ἀκούσει. Δὲν ἔχω τὴν ἀπαίτηση νὰ μὲ πιστέψει κάποιος, γιατί δὲν εἶμαι προφήτης. Μερικὰ πράγματα ὅμως εἶναι  προφανὴ καὶ ξεκάθαρα.

Αἰῶνες πρὶν ὁ Θουκυδίδης μας εἶπε ὅτι τὸν πόλεμο τὸν καταλαβαίνεις ἀπὸ τὰ προεόρτιά του. Δὲν ἔχει νόημα νὰ ἀρχίσω νὰ παραθέτω γεγονότα. Ὁ καθένας ἔχει τὴν εὐθύνη  τοῦ ἑαυτοῦ του καὶ μόνο αὐτὸς μπορεῖ νὰ τὸν σώσει. Μάθετε νὰ βλέπετε ὅσο ἀκόμα εἶναι καιρός. Καὶ ὁ ἐγωισμὸς δὲν εἶναι σύμμαχος, ἀλλὰ ἐμπόδιο. Κόβει τὴ θέα! Τὴ θέα πρὸς τὴν ἐλευθερία.

 Ὅποιος νομίζει ὅτι μὲ τὰ ὅπλα θὰ σωθεῖ ἢ θὰ ἀλλάξει τὰ πράγματα, εἶναι γελασμένος. Αὐτοὶ ποὺ κάνουν τὰ κουμάντα, ἔχουν περισσότερα καλλίτερα καὶ εἶναι καὶ ἀδίστακτοι. Καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ χειρότερο. Δὲν θὰ κωλώσουν νὰ σκοτώσουν ἀπρόκλητα καὶ χωρὶς λόγο. Ἔτσι, γιὰ πλάκα. Ὄπως τὸ ἔχουν κάνει ἐπανειλημμένα. Δὲν ὑπάρχουν ἀσύνδετα γεγονότα. Τὸ ἐδῶ καὶ τὸ ἐκεῖ δὲν ἀπέχουν. Ἀπέχουν μόνο στὸ μυαλό μας.

Προσέξτε τοὺς ἑαυτούς σας (ὄχι τὸν ἑαυτούλη σας). Μὴν εἶστε ποτὲ ἐκεῖ πού σας περιμένουν!