23 Μαΐ 2009

ΟΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!

Θυμάστε τὴν every4years τὴν ἐταιρία ποὺ πρωτοέφτιαξε σερβιέτες γιὰ τὴν προεκλογικὴ περίοδο...

...καὶ τὴν περίοδο τῶν ἐκλογῶν; Ἔ! λοιπὸν ἡ ἵδια ἐταιρία, δίνει πλέον τὴ λύση καὶ γιὰ τὴν περίοδο τὼν εὐρωεκλογῶν. Τὸ eurotabon εἶναι τὸ νέο ριζοσπαστικὸ προϊὸν ποὺ θὰ δώσει ἄλλο ἀέρα στὶς εκλογὲς.

Μετὰ τὴ χρήση, βάλτε τὸ σ' ἕνα φάκελο, καὶ ἀπλῶς ρίξτε τὸ στὴν κάλπη...

14 Μαΐ 2009

ΓΑΛΑ ΓΑΛΑ ΓΑΛΑ ΓΑΛΑ !!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ –ΠΡΟΣΟΧΗ!

Τὸ φρέσκο γάλα ποὺ πίνουμε, δὲν εἶναι καὶ φανατικὰ φρέσκο…

Μόλις παρέλθει ἡ ἡμερομηνία λήξης του, οἱ ἐταιρίες τὸ ἀποσύρουν καὶ τὸ ἀναπαστεριώνουν! Αὐτὴ ἡ διαδικασία μπορεῖ νὰ γίνει μέχρι ἕξι φορές! Καὶ τὸ μὲν γάλα εἶναι ἀσφαλές, πλὴν ὅμως, μετὰ τὴν τρίτη φορὰ χάνει τὸ μεγαλύτερο μέρος τῶν θρεπτικῶν συστατικῶν του, καὶ πρακτικὰ εἶναι ἄχρηστο.

Γιὰ νὰ τὸ ξεχωρίζουν οἱ ἐταιρίες, στὸ ΚΑΤΩ μέρος τοῦ κουτιοῦ, ἔχουν ἀρίθμηση ἀντίστοιχη μὲ τὶς φορὲς ποὺ παστεριώθηκε τὸ γάλα. Αὐτὴ ἡ ἀρίθμηση μπορεῖ νὰ εἶναι, σειρὰ ἀριθμῶν ἢ κουκίδες ἢ παῦλες ἢ ἀστερίσκοι ἢ γενικῶς, κάποιου εἴδους ἀθροιστικὴ σημείωση, ἀναλόγως τῆς ἐταιρίας.

Ἃς τὸ προσέχουμε λοιπόν, γιὰ νὰ παίρνουμε κατὰ τὸ δυνατὸν ὠφελιμότερο γάλα.

........................................................................Πηγή: Oasis FM

2 Μαΐ 2009

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ!!! (ἀλήθεια)

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ, ΜΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!
ΚΛΕΙΣΕ ΤΩΡΑ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ! ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Ποιὀς εἶναι ὁ ἄρρωστος; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

1 Μαΐ 2009

1 ΜΑΗ

. . . . .
Ὁ Ἀνδρὸ ὑποστηρίζει τὴν ἀπεργία τῆς πρωτομαγιᾶς, καὶ τὴν ὑποστηρίζει δουλεύοντας, ἐπειδή εἶναι ἀφεντικὸ. Σήμερα ὁμως δὲν ἔχει οὔτε ἕνα ἄτομο νὰ δουλεύει (ὅπως κάθε μέρα ἄλλοστε), ἀλλὰ τοῦς ἐστειλε ὅλους νὰ ἀπεργήσουν. Ὅσους δὲ, διεφώνησαν, δηλώνοντας πίστη στὸν ἀφέντη, τοὺς προέτρεψε νὰ ἐορτάσουν τὰ ἀνθεστήρια.