23 Φεβ 2009

ἌΞΙΟΣ! ἌΞΙΟΣ!

Ἐντάξει. Ἕνας σεσημασμένος ἀπέδρασε. Ἀλλὰ ἐγῶ δὲν αἰσθάνομαι λιγότερη ἀσφάλεια ἀπὸ πρίν. Μὴ σοὺ πῶ ὅτι αἰσθάνομαι καλλίτερα. Ἔτσι νοιώθω λίγο πιὸ κοντὰ στὴν ἐλευθερία. Μπορῶ νὰ ελπίζω...