16 Δεκ 2008

ΔΗΜΑΡΧΕΣΕΜΑΣ

     Δήμαρχε! Σὲ εἶχα ἀκούσει νὰ λὲς ὅτι σὲ ἔνδειξη πένθους, γιὰ τὴν δολοφονία τοῦ ἐφήβου, δὲν θὰ ξαναστόλιζες τὸ δέντρο. Καὶ τώρα ἀκούω ὅτι θὰ τοῦ κάνεις νέα ἐγκαίνια καὶ ὅτι θὰ δωροδοκήσεις  τοὺς γύρω ἐμπόρους μὲ ρεῦμα.

      Ἐπειδὴ δὲν σὲ ἔχω σὲ ἐκτίμηση, κι ἐπειδὴ δὲν πιστεύω ὅτι σὲ νοιάζει ἡ πόλη, παρὰ ὅτι ἀσκεῖς τὴν πολιτικὴ πού σου ὁρίσανε τὰ ἀφεντικά σου κι ἐπειδὴ δὲν σὲ ἔχω ἱκανὸ γιὰ κάτι ἄλλο, δὲν θὰ σὲ βρίσω. Νὰ σοῦ ἐπισημάνω μόνο, ὅτι τὸ παιχνίδι στὸ ὁποῖο συμμετέχεις, σύντομα θὰ βάλει φωτιὰ στὴν Εὐρώπη. Τόσο οἱ ντόπιοι τοποτηρητές, ὅσο καὶ οἱ ξένοι, περιμένουν τὴν κατάλληλη στιγμὴ γιὰ νὰ ἐπιτεθοῦν στοὺς λαούς. Γι’ αὐτὸ καὶ κάνουν τὸ πᾶν, ἀντὶ νὰ κατευνάσουν τὰ πνεύματα, ποὺ θὰ ἦταν ἡ σῶφρον πολιτική, νὰ τὰ ἐξαγριώνουν.

      Ἡ τακτικὴ τῶν ἀφεντῶν σου εἶναι γνωστὴ πιά. Κάνουν τοὺς κυνηγημένους, γιὰ νὰ ὁδηγοῦν τοὺς κυνηγούς τους στὴν παγίδα.

     Καυτὰ Χριστούγεννα Δήμαρχε!