25 Μαρ 2008

Λέτε νὰ εῐναι ἔτσι;

Τὸ ἄκουσα καὶ μοῦ σηκώθηκε ἡ τρίχα. Δὲν ξέρω βέβαια ἐὰν εῐναι ἀλήθεια, ἀλλὰ δὲν νομίζω ὅτι εἷναι κὶ ἀδύνατο.
Τὸ πολυτονικὸ -λένε- καταργήθηκε, μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες μέσα σὲ δύο μέρες, κὰτ' ἀπαίτησιν τοῦ Λαμπράκη. Οἱ φῆμες λένε ὅτι εἶχε ἀγοράσει -τότε- καινούρια μηχανήματα γιὰ τὶς ἐφημερίδες τοῦ, τὰ ὁποῖα ἧταν ἀσύμβατα μὲ τὸ πολυτονικὸ. Ἡ ὅλη διαδικασία τῆς ἐκτύπωσης γινόταν πανάκριβη καὶ χρονοβόρος, ἀφοῦ προυπέθετε πολύωρες διορθώσεις. Ἡ εὔκολη λύση, ἧταν αὐτό ποῦ ἔγινε καὶ ποῦ ἄλλωστε οὕτε τοῦ στοίχησε, οὕτε τὸν ἐνδιέφερε.
Ἄν κάποιος ξέρει κάτι γι'αὐτὸ ἄς τὸ στείλει, νὰ μάθουμε κὶ ἐμεῖς τὶ συνέβη ἔν τέλει.