28 Ιουν 2008

ΜΠΑΤΣΟΙ ΚΟΥΛ...

Ἐκνευρισμένος μπατσούλης, πῆρε τὸ ἁμάξι του, καὶ ἦρθε στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ σκοτώσει συγγενῆ του. Στὸ δρόμο ἡ ἀστυνομία τὸν σταμάτησε, καὶ οἱ ἄλλοι μπατσούληδες, προσπάθησαν νὰ τὸν μεταπείσουν νὰ μὴν κάνει τὸ φονικό. Κι αὐτός, ὅλο χαρὰ ἔκλεψε ἕνα περιπολικό, καὶ ἔφυγε γιὰ Λαμία. Οἱ ἄλλοι μπατσούληδες, ( οἱ καλοί), γιὰ νὰ τὸν συλλάβουν ἔκλεισαν ΟΟΟΟΟΟΟΟΛΗ τὴν ἐθνικὴ ὁδό, μπᾶς καὶ τὸν πιάσουν. Εὐτυχῶς δὲν πυροβόλησαν τὸ περιπολικὸ ὅταν ἦταν μπροστά τους, καταστρέφοντας ἔτσι δημόσια περιουσία (τοῦ λαοῦ), ἢ τραυματίζοντας ἔτσι ἕναν δημόσιο λειτουργὸ (κι αὐτὸς τοῦ λαοῦ). Τὸ ἦθος καὶ ἡ εὐγένειά τους, εἶναι ὁλοφάνερη, ἀφοῦ σταματώντας τὸν στὶς Ἀφίδνες δὲν τοῦ πέρασαν χειροπέδες, μᾶλλον γιὰ νὰ μὴν προσβάλουν τὸ βαθμό του. Καὶ βέβαια, γιὰ ἕναν ἐκπαιδευμένο λειτουργὸ τοῦ κράτους, οὔτε τὸ GPS, οὔτε τὰ ἑλικόπτερα, οὔτε τὰ κάγκελα τοῦ δρόμου εἶναι ἱκανὰ νὰ τὸν σταματήσουν. Πῶς νὰ ξεχωρίσεις ἄλλωστε, καὶ νὰ συλλάβεις, ἕνα περιπολικό, μέσα σὲ μία ΑΔΕΙΑ ἐθνικὴ ὁδό;

Πρέπει ὅμως νὰ εἴμαστε χαρούμενοι, γιὰ τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς ἀστυνομίας. Προτιμᾶτε μήπως ἐκείνη τὴν ἐποχή, ποῦ ὅποιον δὲν σταματοῦσε σὲ σῆμα τροχονόμου γιὰ ἔλεγχο, (δήλ. ἀθῶο) τὸν πυροβολοῦσαν στὸ κεφάλι;

Προσωπικά, δὲν ἔχω πρόβλημα μὲ τοὺς μπατσούληδες πλέον, (δήλ. τοὺς χαμηλόβαθμους ποῦ ἔχουν πάρε-δῶσε μὲ τὸν κόσμο), ἀλλὰ μόνον μὲ τοὺς ὑψηλόβαθμους, αὐτοὺς ποῦ σχεδιάζουν τόσο καλὰ τὰ πάντα, καὶ κάνουν τὴ ζωὴ μᾶς κῶλο.

Τί ἔλεγε τὸ κλίμα στὸν τράγο; «φάε τράγο, φάε! Κι ἐγὼ θὰ βάλω τὰ κλαδιά μου νὰ σὲ ψήσουν!»

Υ.Γ.1 τὸ χειρότερο εἶναι ποῦ ὁ σκάι μᾶλλον θὰ ἀναβάλει τὴν ἐκπομπὴ τοῦ Ξανθούλη. Ἀλλὰ τώρα ποῦ τὸ ἀκούω, μᾶλλον δὲν ἦταν τόσο σπουδαῖο, ὅσο τὸ προβάλλουν. Μήπως –λέω- ὁ σκάι, θέλει νὰ προκαλεῖ πανικὸ καὶ δυσαρέσκεια; Ἔτσι μου πέρασε ἄπ΄τὸ μυαλό.

Υ.Γ.2 ὁ μπατσούλης ἔκανε ἀναστροφὴ στὰ Καμένα Βοῦρλα, καὶ ξαναγυρίζει στὴν Ἀθήνα. Μὰ πῶς τοὺς ξέφυγε; Δηλαδὴ ἡ ἐθνικὴ ἦταν κλειστὴ μόνο γιὰ τὰ Ι.Χ.;

(ἀπὸ τὸν παλιὸ καλὸ καιρὸ, ποὺ στὸ Λονδίνο οἵ μπάτσοι σκότωσαν ἕναν καημένο, ἐπειδὴ ἔτρεχε πεζὸς)