1 Μαΐ 2009

1 ΜΑΗ

. . . . .
Ὁ Ἀνδρὸ ὑποστηρίζει τὴν ἀπεργία τῆς πρωτομαγιᾶς, καὶ τὴν ὑποστηρίζει δουλεύοντας, ἐπειδή εἶναι ἀφεντικὸ. Σήμερα ὁμως δὲν ἔχει οὔτε ἕνα ἄτομο νὰ δουλεύει (ὅπως κάθε μέρα ἄλλοστε), ἀλλὰ τοῦς ἐστειλε ὅλους νὰ ἀπεργήσουν. Ὅσους δὲ, διεφώνησαν, δηλώνοντας πίστη στὸν ἀφέντη, τοὺς προέτρεψε νὰ ἐορτάσουν τὰ ἀνθεστήρια.