10 Σεπ 2012

Ὠήμε! Ἐάν ὐπήρχε ποδήλατο, καί κάτι σάν ...  χμμμ. Ἀρέ προχωρημένα πράματα. Έμείς  ἀκόμα δέν μπορούμε. Ἐμείς μόνο έχουμε τήν σάκα μάς, καί μπαίνουμε. Μόνο  μπαίνουμε...

5 Σεπ 2012

Έ, ναί!!! Ἀδυνάτισα, (πολύ) καί τώρα πάω για άλλα. Κύριε, κύριε θά μέ συνδέσετε τώρα;