8 Φεβ 2008

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2008

Μὲ χαρᾶ καὶ ὑπερηφάνεια ὁ Ἀνδρὸ σὰς προσφέρει τὸ ἡμερολόγιο τοῦ 2008 ἐντελῶς δωρεᾶν. Κάθε μέρα κὶ ἀπὸ λίγο. Σήμερα τὸ ἐξώφυλλο καὶ οἱ δύο πρῶτοι μῆνες!

Δεν υπάρχουν σχόλια: