9 Ιουν 2008

ΝΕΑ ΕΡΓΑ ἈΝΔΡΌ

Ἀπὸ τὴν ἔκθεση "ἀντιδιαφήμιση" στὸ BIOS 31 / 05 / 08
Ἀπό τὴν ἔκθεση "εἰκονοποίηση" Ὀρίζοντας, 30 / 5 / 08
Σταυροὶ λιτανείας ἀπὸ ξύλο ντυμένο μὲ μπροῦτζο, μεσοβυζαντινῆς τεχνοτροπίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: