25 Αυγ 2009

ΣΥΝΩΜΟΣΙΟ-LOVERS

Βγήκαν πάλι διάφοροι καλοὶ ἄνθρωποι , γεμάτοι κατανόηση, γιὰ νὰ μὰς πείσουν γιὰ τὴν ἀθωότητα τῶν σεμνῶν καὶ ταπεινῶν. ................................................................................................................................................. Πρίν δύο χρόνια ἔφταιγε ποὺ ὁ πρωθυπουργὸς (λέω καὶ ἀστεία) ἔκανε κονὲ μὲ τοὺς Ρώσους. Καὶ γιὰ νὰ τὸν ζημιώσουν οἱ Ἀμερικανοὶ ( συνεχίζω) Βάλανε τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ τοὺς Τούρκους νὰ μὰς κάψουν. Καὶ τῶρα; Τῶρα ποὺ οἱ Ρῶσοι μὰς ἔφτυσαν στὰ μοῦτρα καὶ τὰ φτιάξαν μὲ τοὺς Τούρκους; Τῶρα ποὺ ἔχουμε σκύψει καὶ δὲν χαλάμε χατίρια; Ποιοὶ τὰ κάψανε; Οἱ Ρῶσοι γιὰ ἐκδίκηση, ποὺ τοὺς ἀναγκάσαμε νὰ πάνε μὲ τοὺς ἄπιστους βρωμιάρηδες; Οἱ Γιουροπέοι, ποὺ δὲν βάνουμε τὰ ἀκριβὰ τοὺς συστήματα; Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλλη ἐκδοχὴ ποὺ παρατίθεται ἐδῶ. Πρόκειται γιὰ ἄρθρο συναδέλφου ἐθνικόφρωνος: .................................................................................................................... "Ἀφοὺ ὅμως ἐπρόκειτο περὶ συνωμοσίας, τὸτε, γιατὶ νὰ μὴν πάμε πιὸ κάτω, καὶ νὰ δεὶξωμεν καὶ τὴν προσφορὰν τῆς πατρίδος εἰς τὴν ἀνθρωπότηταν; Κύριοι, (καὶ κυρίες) Ταῖς φωτιαῖς ἔθεσον οἱ Ἀμερικανοὶ τῂ συνεργασίῃ τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν! Μάλιστα! Ὁ σκοπὸς ἦτο ἱερὸς καὶ αἱ προθέσεις ἀγαθαῖ. Ἤθελον μελετήσωσι τὴν αὔξησιν τῆς θερμοκρασίας τῶν Ἀθηνῶν, συνεπείᾳ τῆς ἀπωλείας τῶν πέριξ δασῶν!. Σχετικὴ μελέτη καθηγητοῦ προβλέπει αὔξησιν τῆς τάξεως τῶν 6 βαθμῶν. Ὅσον δηλαδῆ ἀπαιτούνται διὰ τὴν τῆξιν τῶν πάγων τοῦ πλανήτου. Εὐλόγως θὰ διαμαρτυρηθήτε ἀρκετοὶ ἐξ ὑμῶν, ὅτι αἱ Ἀθήναι ἔστι ἀπαγεῖς (στερούνται παγόβουνων). Ὁρθῶς λέγω, ἀλλ' ἀντιστοίχως, βρίθουσι ψυχροπισθίων (κρυόκωλων) θηλέων, αἵς δύνανται ληφθώσι ὥς τέτοια. Διπλοὺν ἄρα, τὸ ὅφελος. Μελετήσωμεν τὸ πειραμα καὶ ἀποκτήσωμεν φλογερὰς συζύγους!" .............................................................................................................................................................. Λιάκωνις Δημοσθενιάδης Ἐφημερὶς: Χρυσὴ Κουκούλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: