16 Σεπ 2009

Το ψηφοδέλτιο του ΑΝ.Δ.Ρ.Ο.ΚΟΜ

.................... ................. ....... ......... ........... ........ ....... ... ...... .................. .................. ......... ................... ............Τὸ ψηφοδέλτιον συνεπληρώθη καὶ ἐδημοσιεύθη. Κάτεβάσατε καὶ ἐκτυπώσατε ἄπασας τὰς σελίδας (5) καὶ συγκολήσατε αὐτὰς μὲ σελοτέιπ (ἕνα καλὸ ὅμως). Ἄρατε αὐτὸ εἰς τὸ ἐκλογικὸν σὰς κέντρον, καὶ θέσατε αὐτὸ ἐντὸς τοὺ φακέλου. Κατὸπιν ψηφήστε. .................................................... ................... ......................................... ................................ ..........ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Ὅταν βάζετε τὸ ψηφοδέλτιον εἰς τὸν φάκελον νὰ εἶσθε ἐντὸς τοῦ παραβάν! Οἱ ψηφοφορία εἶναι μυστικῆ. ............................................................................................ ................................................................... .........Τῶρα θὰ ἔχετε τὶ νὰ ψηφίσετε! ........................................ .............. ..................... .................. ................................. .............................

Δεν υπάρχουν σχόλια: