10 Σεπ 2012

Ὠήμε! Ἐάν ὐπήρχε ποδήλατο, καί κάτι σάν ...  χμμμ. Ἀρέ προχωρημένα πράματα. Έμείς  ἀκόμα δέν μπορούμε. Ἐμείς μόνο έχουμε τήν σάκα μάς, καί μπαίνουμε. Μόνο  μπαίνουμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια: