14 Ιουλ 2008

ΝΕΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΟΝΗΜΑ ΑΝΔΡΟ'

« Τρωικς πόλεμος κα α συνέπειαι ατο, τ συγχρόν κόσμ»

Οτος σεται τίτλος το νέου συγγραφικο πονήματος το νδρό.

Πρόκειται περὶ στορικῆς μελέτης, συνδυαζούσης, τάς μαρτυρίας, τ γεγονότα, τ λαογραφικ στοιχεα, καθς κα πλεστα σα δεδομένα, ερίσκονται ες τν λευθέραν πρόσβασιν τν ναγνωστν, ( σημαίνει, τι πόρρητα, μυστικ λλως κεκριμμένα δεδομένα δεν θ παρουσιαστούν), καὶ ἀποκαλυπτούσης, τ μέγα μυστικν τς Μεσογείου, , διεμόρφωκε τν σύγχρονον κόσμον. μελέτη, δημοσιευθήσεται Σεπτεμβρί, τ Φαρφουλ, κδοθησομένου το νέου τεύχους αὐτο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: