17 Ιουλ 2008

ΖΗΤΩ ΟΤΙ ΕΣΩΘΗΜΕΝ!

Ὁ Ἀνδρὸ κατασυγκυνηθῆς ἐκ τών σοφῶν οὑτων ἐπιστημόνων, οἱτινες παράξωσι ρεύμα τῃ χρήσῃ στηθοδέσμων, ἐπενόησε δύο νέας συσκευὰς αἱτινες βοηθήσωσι τἠν ἀνθρωπότηταν, ἐξοικονομήση ἐνέργειαν.

2 σχόλια:

akrat είπε...

παρακαλώ αποστείλατέ μου με αντικαταβολήν τριακοσίας συσκευάς...
και παραγάγετε μερικάς χιλιάδας δια άμμεσον χρήσιν.
απαστείλατέ μου τον λογαριασμόν...


διεύθυνσιν
Βουλή γραφείον 55

Μεθ' εκτιμήσεως

Παπάρης...

Ἀνδρὸ είπε...

Μεθ’ εὐχαριστίας ἀποστείλω, πλήν, οὐκ ἂν διηυκρίνισας, τὴν ἐπιθυμητὴν συσκευήν. Διευκρινισθείσης τῆς συσκευῆς, ἀποστείλω θαττίστως.