28 Αυγ 2008

....ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ...

Δημοκρατία εἶναι ἡ ψευδαίσθηση τῆς μάζας, ὅτι εἶναι ὥριμη καὶ ἱκανὴ νὰ διαχειριστεῖ σοβαρὰ ζητήματα. Ἡ δημοκρατία στηρίζεται στὴν ἀλαζονεία τῶν ἀπαιδεύτων. Ἔτσι ὁ κάθε δημαγωγός, μπορεῖ εὔκολα νὰ χειραγωγήσει τὴ μάζα, τονώνοντας τὸ ἐγὼ τῶν ξιπασμένων. Μεγάλο μειονέκτημά της σὲ σχέση μὲ τὴ μοναρχία, εἶναι ὅτι στὴ μοναρχία, ξέρεις ποιὸν νὰ βρίσεις, καὶ ποιὸν νὰ πολεμήσεις ἂν ἐξαπατηθεῖς. Ἀντίθετα, στὴ δημοκρατία, φταίει γενικὰ «ὁ λαός» ὁ ὁποῖος ἔ! ξεγελάστηκε, ἀφοῦ κανεὶς δὲν παραδέχεται, ὅτι στὴν πραγματικότητα, δὲν ἔχει δική του, ἀνεξάρτητη βούληση, ἀλλὰ ὅτι ὁ τρόπος ποὺ θὰ ἀντιδράσει, ἔχει προκατασκευαστεῖ πολλὰ χρόνια πρίν. Σὲ μία δημοκρατία, ὁ καθένας μπορεῖ ἄνετα, νὰ εἶναι ἀνεύθυνος, ἀφοῦ κανενὸς ἡ ὀργὴ δὲν θὰ στραφεῖ πάνω του. Ἡ δημοκρατία προάγει τὴν ἀνευθυνότητα, βαφτίζοντας τὴν ὅμως ὑπευθυνότητα, ξεγελώντας τὸν καθένα, ἀφοῦ τὸν ἔχει πείσει ὅτι εἶναι αὐτὸς ποὺ ἀποφασίζει. Ὅτι εἶναι ἕνας καὶ μοναδικός, ὅτι εἶναι αὐτὸς ποὺ θὰ κάνει τὴ διαφορά. Ὅτι δὲν εἶναι μάζα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: