4 Σεπ 2008

ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΠΑΘΙΟ....

     Ἔ, λοιπόν, ὁ Λιακόπουλος καὶ ὁ Γεωργιάδης, ἔκαναν πολὺ καλὴ δουλειά! Χάρη στὸ θεάρεστο ἔργο τους, (ἴδιο, ἀλλὰ ἀντίστροφο ἀπὸ αὐτὸ τῆς Παπαρήγα καὶ τοῦ Καραμπελιᾶ) καὶ τὸν κενὸ ἐθνικὸ φανατισμὸ τὸν ὁποῖο καλλιέργησαν, ὁτιδήποτε δὲν εἶναι Λεκατσᾶς, ἢ κάτι ἀντίστοιχα ἀκραῖο, πάει στὸν κουβά. Ἔτσι εἶναι, ἡ πόλωση πάντα κάνει τὴν καλλίτερη δουλειά, ἀφοῦ μὲ ἤπιο τρόπο καταφέρνει νὰ ἀποτρέψη καὶ τὰ δυὸ ἀντιμαχόμενα μέρη, ἀπ’ τὸ νὰ σκεφτοῦν καὶ κάτι ἄλλο…

Ἃς μὴν πῶ περισσότερα…

Δεν υπάρχουν σχόλια: