5 Δεκ 2008

ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Στὴ χώρα τῶν θαυμάτων, ὁ μάγος κατάφερνε νὰ κινηθεῖ γρηγορότερα ἀπὸ τὶς ἐξελίξεις. Μέσα σὲ μία ἡμέρα κατάφερνε νὰ μετακινηθεῖ 180 ἡμέρες στὸ μέλλον, προλαβαίνοντας ἔτσι νὰ εἰσπράξει τὸ φόρο εἰσοδήματος τῶν ἐπαγγελματιῶν (ποῦ οἱ ἀρχαῖοι τους ἔλεγαν ἐλεύθερους), πρὶν κὰν ἀποκτηθεῖ τὸ εἰσόδημα!  Ἡ τεχνικὴ τοῦ ὅμως δὲν ἦταν πολὺ καλή, μιᾶς κι αὐτὸ δὲν συνέβαινε μὲ τοὺς ὑπαλλήλους (ποὺ οἱ ἀρχαῖοι τους ἔλεγαν δούλους) τῶν ὁποίων τὸ φόρο τὸν εἰσέπραττε ἄμεσα. Ἀντίθετα, γιὰ τὶς ἐταιρίες, ἔκανε ταξίδι στὸ παρελθόν, εἰσπράττοντας τὸ φόρο τοῦ κάθε ἔτους, πολλὰ χρόνια ἀργότερα.

 Μιὰ μέρα, τὸ βόδι, τοῦ  ἔφερε κουλουράκια μὲ φούντα καὶ τοῦ εἶπε πῶς μὲ αὐτά, θὰ κάνει καλλίτερα ταξίδια. Μόνο ποὺ δὲν ἔπρεπε νὰ φάει πολλά, γιατί θὰ μεταμορφωνόταν. Πράγματι, ὁ μάγος, ἔφαγε ἕνα κουλουράκι κι ἔγινε τοῦρμπο. Ξαφνικὰ ἀνέπτυξε ταχύτητα 292 μέρες σὲ μία! «Ποιὸς εἶμαι ρέ!» σκέφτηκε, καὶ ἔφαγε ἄλλο ἕνα κουλουράκι.  Τὸ παρελθόν του γύρισε ξαφνικὰ στὸ μυαλὸ (ποῦ;). Τότε, ποὺ ἀπαγόρεψε στοὺς ἐλεύθερους νὰ βγάζουν λιγότερα ἀπὸ 9.500 γιούρια τὸ χρόνο, (τὸ γιούρι εἶναι τὸ λεφτὸ τῆς χώρας τῶν θαυμάτων) καὶ τοὺς ἔβαζε μὲ τὸ στανιὸ νὰ κάνουνε δηλώσεις. «Ἀφοῦ δὲ ζεῖ ζῶο μὲ λιγότερα –ἔλεγε- πα’ νὰ πεῖ ὅτι τὰ βγάζετε».  Καὶ μετὰ τοὺς κοίμιζε μὲ ἕνα ἀφορολόγητο: «μὲ 9.500 δὲν φορολογεῖσαι»  τοὺς ἔλεγε κι αὐτοὶ γλυκὰ ἐπαφίονταν στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Μορφέα.

«Θὰ φάω κι ἄλλο κουλουράκι!» φώναξε χοροπηδώντας στὴν τριζάτη καρέκλα του. Τὸ βόδι τοῦ ἔνευσε ἀπαξιωτικᾶ καὶ ἔφυγε γιὰ νὰ φάει κάτι. Ὁ μάγος, πλακώθηκε στὰ κουλουράκια, καὶ στὰ διαλλείματα ἔβγαζε τρομακτικὲς κραυγές. «Θὰ τοὺς τὰ πάρω ὅλα!» ἔλεγε καὶ ξανάλεγε. Στριφογυρνώντας, ἔπεσε πάνω στὸ ραβδί του καὶ πάφ! Ἐξαφάνισε τὸ ἀφορολόγητο!  «Σοῦπερ!» ἀναφώνησε. «Ἀφοῦ δὲν ἔχουν ἀφορολόγητο κι ἀφοῦ δὲν μπορεῖ νὰ βγάλουν λιγότερα ἀπὸ 9.500, θὰ μοῦ σκᾶνε ἀπὸ ἕνα χιλιάρι ὁ καθένας τὸν χρόνο, ἔτσι, ἐπειδὴ ὑπάρχουνε!».

Μασουλώντας τὸ τελευταῖο κουλουράκι, σκέφτηκε, πῶς μὲ τὰ χρονοταξίδια του, ὅλοι οἱ ἀφορολόγητοι ἐλεύθεροι, μαζὶ μὲ τὸ χιλιάρι, τὴν πρώτη χρονιὰ θὰ τοῦ σκάγανε καὶ ἕνα ὀχτακοσάρι μπροστάντζα γι’αὐτὰ ποὺ ΘΑ εἰσπράξουν στὸ μέλλον, καὶ ΠΑΦ! Μεταμορφώθηκε σὲ νταβατζή!       

Δεν υπάρχουν σχόλια: